Ryska_Översättning av webbaserat kursmaterial

Projekt: Projekt finanserat av Hanken / Hankens fonder

Projektinformation

Beskrivning

Projektet startades i september 2018 och avslutades i november 2019. Under projektet översatt vi ett nätkursmaterial i ryska från finska till svenska, utvidgade och uppdaterade vissa delar av kursen och lade till ljudfiler till en del av övningarna.
Under projektets gång var materialet delvis i bruk på kurserna Ryska III A och Ryska III B och då hade vi möjlighet att få studentrespons på övningarna och hur de fungerade. På basis av responsen gjorde vi några ändringar i vissa övningar.
Materialet är klart att användas i undervisningen.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum10.09.201829.11.2019

Finansiering

  • Unknown funder: 2 500,00 €