Strategic Management in Municipal Organizations: Competition, Cooperation, and Reputation Management

  • Vaara, Eero (Projektledare, akademisk)
  • Jalonen, Kari (Projektdeltagare)
  • Sorsa, Virpi (Projektdeltagare)

Projekt: Externt finansierat projekt

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences