Study on Risk Management of Extreme Weather Related Disasters and Climate Change Adaptation in Malawi and Zambia (SAFE-MET)

  • Kovacs, Gyöngyi (Projektdeltagare)
  • Venäläinen, Ari (Projektledare, akademisk)
  • Sohn, Minchul (Projektdeltagare)

Projekt: Externt finansierat projekt

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Earth and Planetary Sciences

Social Sciences