Svensk affärskommunikation i den digitala eran

Projekt: Externt finansierat projekt

Projektinformation

Beskrivning

Projektet resulterar i öppet tillgängliga multimodala lärmiljöer i affärskommunikation på svenska, dvs digitalt undervisningsmaterial och lärandemoduler som stärker det svenska affärsspråket bland två- och flerspråkiga finländare. Modulerna består av bl.a. videoinspelningar med tillhörande textexempel, övningar och digitala test som tillsammans stöder undervisning i professionell skriftlig och muntlig affärskommunikation på svenska, både som modersmål och som främmande språk.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum01.01.2019 → …

Finansiering

  • Swedish Cultural Foundation in Finland: 40 000,00 €