Svenskan i Finland - i dag och i går

  • Tandefelt, Marika (Projektledare, akademisk)
  • Lassus, Jannika (Projektdeltagare)
  • Ivars, Ann Marie (Projektdeltagare)
  • Wide, Camilla (Projektdeltagare)
  • Martola, Nina (Projektdeltagare)
  • Leinonen, Therese (Projektdeltagare)
  • Katila, Tuomas (Projektdeltagare)
  • Sylvan, Anna (Projektdeltagare)
  • Holm, Helena (Projektdeltagare)

Projekt: Externt finansierat projekt

Projektinformation

Beskrivning

Projektet är språkvetenskapligt och syftar dels till en bokserie i tre delar, dels till en skriftkorpus med finlandssvenska texter (både samtida och historiska). Bokserien ska bestå av en volym om finlandssvenskan i tal, en om finlandssvenskan i skrift och en som finlandssvenskan i historien. Om projektet och dess olika delar kan man läsa på www.sls.fi under rubriken Forskning.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01.08.201131.12.2014