Swedish Red Cross Logistics Review and Analysis

Projekt: Externt finansierat projekt

Projektinformation

StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum16.10.202315.12.2023

FN:s hållbara utvecklingsmål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet bidrar till följande hållbara utvecklingsmål:

  • SDG 1 – Ingen fattigdom
  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 4 – God utbildning
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet