Temaprojekt Inspirera och inspireras under Aktion Österbotten med Leader KalmarÖland och SydostLeader som värdorganisationer.

  • Nilsson-Väre, Marit (Projektledare, organisatorisk)
  • Lindqvist, Jonna (Projektdeltagare)
  • Sundelin, Ingemar (Projektdeltagare)
  • Skagersten, Sven Olof (Projektdeltagare)
  • Lars, Wellin (Projektdeltagare)
  • Emma, Rydner (Projektdeltagare)

Projekt: Externt finansierat projekt

Projektinformation

Beskrivning

Projektansvarig i egenskap av ordförande i Sundom områdeskommitté (kommitté underställd stadsstyrelsen i Vasa stad) för inspirationsprojekt med fokus på internationellt samarbete och nya innovationer mellan Sundom/Vasa stad och Öland. Studieresans mål var Öland Spirar dagar på Öland. Projektet har även betydelse för nordiskt samarbete inom Hanken och speciellt för forskning kring frivillig verksamhet och världsarvssamarbete. Projektet underlydde Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01.08.201831.12.2019