Tests for Cointegration Rank and the Initial Condition

  • Ahlgren, Niklas (Projektledare, akademisk)
  • Juselius, Mikael (Projektdeltagare)

Projekt: Externt finansierat projekt

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Economics, Econometrics and Finance