Tests for Cointegration Rank and the Initial Condition

  • Ahlgren, Niklas (Projektledare, akademisk)
  • Juselius, Mikael (Projektdeltagare)

Projekt: Externt finansierat projekt

Sökresultat