The effects of corporate environmental responsibility on product evaluations

  • Kovacs, Gyöngyi (Projektledare, akademisk)
  • Sääksjärvi, Maria Caroliina (Projektdeltagare)

    Projekt: Externt finansierat projekt

    Fingeravtryck

    Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Affärsverksamhet och ekonomi