THE GLOBAL LEADERSHIP AND ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR EFFECTIVENESS PROGRAMME

  • Lindell, Martin (Projektledare, akademisk)

Projekt: Externt finansierat projekt

Projektinformation

Beskrivning

The objectives of the study are to answer the following fundamental questions: Are there leader behaviours that are universally accepted and effective across cultures ? Are there leader behaviours that are accepted and effective only in some cultures ? Presumable, based on prior cross-cultural research, the answer to the second question will be affirmative. If this is the finding, we will determine the kind of leader behaviour that is effective in each culture.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01.01.199331.12.2010

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.