The Inner and Outer Limits of Patent Protection (PatLim)

  • Norrgård, Marcus (Projektledare, akademisk)
  • Ballardini, Rosa (Projektdeltagare)
  • Lee, Nari (Projektdeltagare)
  • Pitkänen, Olli (Arbetspartner)
  • Virtanen, Perttu (Projektdeltagare)
  • Bruun, Niklas (Arbetspartner)
  • Ohly, Ansgar (Arbetspartner)
  • Schovsbo, Jens (Arbetspartner)
  • Larson, Kelli Lee (Projektdeltagare)
  • Lönnqvist, Pamela (Projektdeltagare)

Projekt: Externt finansierat projekt

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Computer Science

Economics, Econometrics and Finance