Towards inclusive European CSR legislation: Analysing the impacts of the EU corporate sustainability directive on LDC trade

Projekt: Externt finansierat projekt

Projektinformation

Beskrivning

In 2022, the European Commission adopted the proposal for corporate sustainability due diligence directive to advance the green transition and protect human rights in the EU and beyond. The new proposed new directive would compels EU companies of substantial size and economic power, as well as companies in identified high-impact sectors that operate in the EU to identify, prevent or and mitigate the adverse impacts of their activities on human rights and the environment. This study draws from the literature on corporate social responsibility in global value chains, non-tariff measures, and inclusive trade, as well as insights from the Ethiopian garments industry and the Tanzanian coffee sector to analyse the potential impacts of this directive on least developed countries’ value chains and trade with the EU. Although the directive only directly applies to larger companies operating in the EU, this study highlights the far-reaching impacts the directive might have on small-scale suppliers, small-holder farmers, workers, and communities in the least developed countries. The study offers recommendations to address the shortcomings of the directive as well as the accompanying measures to European governments to minimize the unintended impacts of the directive and promote inclusive trade between the EU and least developed countries.
Kort titelTowards inclusive European CSR legislation
AkronymCRImp
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01.09.202230.04.2023

FN:s hållbara utvecklingsmål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet bidrar till följande hållbara utvecklingsmål:

  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 17 – Genomförande och globalt partnerskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.