UNDERSTANDING THE EMPOWERED CUSTOMER IN RELATIONAL CONTEXTS

Projekt: Externt finansierat projekt

Projektinformation

Beskrivning

The project focuses on the analysis of the functions and processes of communication between the customer and the company. Meaning creation is studied in customer relationships as a mutual learning process to build connectedness between the parties through interactive processes. New understanding of relationship communication and new analytical tools are aimed at in this project. Part of the Liike Research Programme of the Academy of Finland
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01.05.200131.12.2003

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.