VALUE-GENERATION IN SUPPLIER-CUSTOMER RELATIONSHIPS AND CUSTOMER MANAGEMENT: FROM TRADITIONAL MANUFACTURING TO A KNOWLEDGE BASED SERVICE BUSINESS - BESEL

Projekt: Externt finansierat projekt

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences