Virtualisierung des Kurses "Vorbereitungskurs Auslandsstudium"

Projekt: Externt finansierat projekt

Projektinformation

Beskrivning

Kursen Vorbereitungskurs Auslandsstudium vars syfte är att förbereda de studerande för utbytesstudier i ekonomi vid tyskspråkiga universitet anordnas i samarbete med Helsingfors handelshögskola vilket innebär att inte bara Hanken-studerande från Helsingfors och från Vasa (via videokonferens) deltar i kursen. För att kursen blir mer flexibel för studenterna utvecklas den på det sättet att den innehåller flerformsundervisning. Flexibiliteten är viktig av två anledningar: Eftersom studerandena strax efter kursen reser ut till respektive tysktspråkigt universitet underlättar ett mer flexibelt upplägg för kursen studenternas deltagande. För det andra kräver kursen ett flexibelt upplägg därför att de deltagande studenterna läser olika ämnen som huvudämne och åker till olika tyskspråkiga universitet. Detta leder i sin tur till att de kommer att studera olika ämnen vid de tyskspråkiga högskolorna. För att kunna erbjuda studenterna en kurs som tar hänsyn till deras utgångspunkt och huvudämne samt till deras tyskspråkiga utbytesuniversitet innehåller kursen - vid sidan om övingar och uppgifter som är gemensamma för alla kursdeltagare - specifika moment och uppgifter för studerande beroende på deras huvudämne och vart de åker. Inför utlandstudierna är det viktigt att träna de kommunikativa färdigheterna, i synnerhet hörförståelsen (föreläsningar på tyska). Därför är en viktig målsättning i projektet att spela in fackföredrag från olika ekonomiska ämnen på tyska samt framställa hörförståelseövningar till dessa. Utöver det framställs vissa uppgifter och (språk-)övningar i HotPotatoes och vissa mera komplexa övningar - som förbereder studenterna på att skriva en sammanfattning av en tysk facktext.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01.09.200301.12.2004