Waste in humanitarian Operations: Reduction and Minimisation

Projekt: Externt finansierat projekt

Projektinformation

Beskrivning

In the complex realm of humanitarian operations, waste poses a formidable challenge, threatening the sustainability of critical endeavours. The deployment of field hospitals and livelihood programmes with waste-picking components exacerbate the issue, demanding urgent attention. Conventional waste management methods fall short, contributing to environmental degradation and jeopardising the well-being of waste pickers. In this context, the EU-funded WORM project will revolutionise waste management in the humanitarian sector through innovative solutions and a collaborative, multi-stakeholder approach. Specifically, it will integrate bio-based technological solutions, leverage procurement for waste reduction, improve waste management methods and prioritise the sustainable livelihoods of waste pickers. WORM unites medical and humanitarian organisations, suppliers, logistics providers, waste management services and academic partners.
Kort titelWORM
AkronymWORM
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum01.01.202431.12.2025

FN:s hållbara utvecklingsmål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet bidrar till följande hållbara utvecklingsmål:

  • SDG 1 – Ingen fattigdom
  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 6 – Rent vatten och sanitet för alla
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.