Wirtschaftssprache Deutsch in Studium und Beruf: Curriculumentwicklung an der Schwedischen Wirtschaftsuniversität in Finnland

  • Rodenbeck, Rolf (Projektledare, akademisk)
  • Båsk, Märta (Projektdeltagare)

Projekt: Externt finansierat projekt

Projektinformation

Beskrivning

An der Schwedischen Wirtschaftsuniversität in Finnland wurde in einem mehrjährigen Projekt das gesamte deutsche Sprachcurriculum einer grundlegenden Revision unterzogen mit dem Ziel, unter Berücksichtigung der neuesten Forschungsergebnisse der angewandten Sprachwissenschaft ein zeitgemäßes und konsistentes Deutschcurriculum für Studierende der Wirtschaftswissenschaften zu schaffen. Durch das Projekt wurde für die deutsche Sprachausbildung ein deutliches Profil geschaffen, dessen Fokus auf fachkommunikativer Kompetenz und interkultureller Geschäftskommunikation liegt. Die von der Deutschabteilung entwickelten Lehr- und Lernmaterialien sind weitgehend auf der Basis eigener Forschungsergebnisse konzipiert und evaluiert worden und wurden gleichzeitig an den Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen (CEFR) angepasst. Tyska avdelningen vid Svenska handelshögskolan (Hanken) har inom ramen för ett flerårigt projekt reviderat hela kursprogrammet i tyska. Målet har varit att skapa ett tidsenligt och klart strukturerat kursprogram i tyska för ekonomistuderande med förankring i de senaste forskningsrönen i tillämpad lingvistik. Projektet har skapat en tydlig profil där fokus ligger på fackkommunikativ kompetens och interkulturell affärskommunikation. Det material som tyska avdelningen har utvecklat för undervisning och inlärning utgår till stora delar från lektorernas egen forskning. Hela kursmaterialet har samtidigt anpassats till den gemensamma europeiska referensramen för språk (CEFR).
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01.08.199730.05.2007

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.