Women's leadership NASTA (Naisjohtajuuden tutkimus- ja koulutushanke)

  • Husu, Liisa (Projektledare, akademisk)
  • Hiillos, Minna Liisa (Projektdeltagare)
  • Hearn, Jeff (Projektdeltagare)
  • Jyrkinen, Marjut (Projektdeltagare)

Projekt: Externt finansierat projekt

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Earth and Planetary Sciences

Agricultural and Biological Sciences