20 Year of Nordic tourism experience research: a review and future research agenda

Peter Björk, Nina Prebensen, Juulia Räikkönen*, John Sundbo

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

7 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”20 Year of Nordic tourism experience research: a review and future research agenda”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Psychology

Computer Science