A Coasean Solution to Problems of Initial Acquisitions

Mats Johan Ekman

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A Coasean Solution to Problems of Initial Acquisitions”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Economics, Econometrics and Finance