A critical reading of the European Union’s social innovation policy discourse: (Re)legitimizing neoliberalism

Martin Fougère, Beata Segercrantz, Hannele Seeck

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

46 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A critical reading of the European Union’s social innovation policy discourse: (Re)legitimizing neoliberalism”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Ingenjörs- och materialvetenskap