A critical review of formal analytical modeling for blockchain technology in production, operations, and supply chains: Harnessing progress for future potential

Chunguang Bai*, Joseph Sarkis

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

12 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A critical review of formal analytical modeling for blockchain technology in production, operations, and supply chains: Harnessing progress for future potential”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Computer Science

Engineering

Earth and Planetary Sciences