A framework of successful organizational practices in Western multinational companies operating in Russia

Alexei Koveshnikov, Wilhelm Barner-Rasmussen, Mats Ehrnrooth, Kristiina Mäkelä

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

16 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A framework of successful organizational practices in Western multinational companies operating in Russia”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi