A hostile work climate and workplace bullying: reciprocal effects and gender differences

Michael Rosander*, Denise Salin

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

4 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A hostile work climate and workplace bullying: reciprocal effects and gender differences”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Psychology