A Lagrange multiplier test for testing the adequacy of the constant conditional correlation GARCH model

Paul Catani, Timo Teräsvirta, Meiqun Yin

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

6 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A Lagrange multiplier test for testing the adequacy of the constant conditional correlation GARCH model”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Economics, Econometrics and Finance

Mathematics

Engineering

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology