A law and finance theory of strategic blocking and preemptive bidding in takeovers

Peter Högfeldt*, Kenneth Högholm

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

7 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A law and finance theory of strategic blocking and preemptive bidding in takeovers”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Economics, Econometrics and Finance

Computer Science