A methodology for developing evidence-based optimization models in humanitarian logistics

Hossein Baharmand*, Diego Vega, Matthieu Lauras, Tina Comes

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

6 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A methodology for developing evidence-based optimization models in humanitarian logistics”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Computer Science