A multiple criteria approach to two-stage data envelopment analysis

Mahdi Mahdiloo, Abdol Hossein Jafarzadeh, Reza Farzipoor Saen, Peter Tatham, Ron Fisher

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

15 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A multiple criteria approach to two-stage data envelopment analysis”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Samhällsvetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap