A new conceptual framework for memorable Airbnb experiences: guests´perspective

Erose Sthapit*, Peter Björk, Dafnis N. Coudounaris, Matthew J. Stone

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A new conceptual framework for memorable Airbnb experiences: guests´perspective”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Mark- och miljövetenskap

Samhällsvetenskap