A new conceptual framework for memorable Airbnb experiences: guests´perspective

Erose Sthapit*, Peter Björk, Dafnis Coudounaris, Matthew J. Stone

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

4 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A new conceptual framework for memorable Airbnb experiences: guests´perspective”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Psychology