A personal adversity model of justifying the costs of entrepreneurial action: The case of oil thieves in the Niger DELTA

Dean Shepherd*, Moses Olusegun Osofero, Joakim Wincent

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

5 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A personal adversity model of justifying the costs of entrepreneurial action: The case of oil thieves in the Niger DELTA”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Economics, Econometrics and Finance