A proposed hybrid VUCA theory and decision making for logistics enterprises in Oman due to uncertainty contemporary factors

Noorul Shaiful Fitri*, Abdelsalam Hamid Abakar, Nur Hazwani Karim, Mohammad Khairuddin Othman, Abdelghani Benayoune, Muhammad Subhan Ishak

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

2 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A proposed hybrid VUCA theory and decision making for logistics enterprises in Oman due to uncertainty contemporary factors”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Economics, Econometrics and Finance

Computer Science

Chemical Engineering