A roadmap for higher research quality in humanitarian operations: A methodological perspective

Gyöngyi Kovacs, Mohammad Moshtari

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

73 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A roadmap for higher research quality in humanitarian operations: A methodological perspective”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Computer Science