A study of Open Access Journals using article processing charges

David Solomon, Bo-Christer Björk

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

132 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”A study of Open Access Journals using article processing charges”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Samhällsvetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap