A supplier selection life cycle approach integrating traditional and environmental criteria using the best worst method

Jafar Rezaei*, Thomas Nispeling, Joseph Sarkis, Lori Tavasszy

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

412 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A supplier selection life cycle approach integrating traditional and environmental criteria using the best worst method”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Economics, Econometrics and Finance