A supply chain transparency and sustainability technology appraisal model for blockchain technology

Chunguang Bai*, Joseph Sarkis

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

22 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”A supply chain transparency and sustainability technology appraisal model for blockchain technology”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Ingenjörs- och materialvetenskap