A tradeoff model for green supply chain planning: A leanness-versus-greenness analysis

Behnam Fahimnia*, Joseph Sarkis, Ali Eshragh

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

136 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A tradeoff model for green supply chain planning: A leanness-versus-greenness analysis”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi