Abductive reasoning in logistics research

Gyöngyi Kovács*, Karen M. Spens

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

280 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Abductive reasoning in logistics research”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences