Accelerating employee-relate scholarship in service management: Research streams, propositions, and commentaries

Mahesh Subramony, Karen Ehrhart, Markus Groth, Brooks C. Holtom, Danielle D. van Jaarsveld, Dana Yagil, Tiffany Darabi, David Walker, David E. Bowen, Raymond P. Fisk, Christian Grönroos, Jochen Wirtz

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

17 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Accelerating employee-relate scholarship in service management: Research streams, propositions, and commentaries”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Mark- och miljövetenskap