Acceptable Behavior or Workplace Bullying? How Perpetrator Gender and Hierarchical Status Affect Third Parties’ Attributions and Moral Judgments of Negative Behaviors

Eva Zedlacher*, Denise Salin

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

2 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Acceptable Behavior or Workplace Bullying? How Perpetrator Gender and Hierarchical Status Affect Third Parties’ Attributions and Moral Judgments of Negative Behaviors”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Psychology