Acceptance rates of scholarly peer-reviewed journals: A literature survey

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Acceptance rates of scholarly peer-reviewed journals: A literature survey”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences