Actionable Marketing Knowledge: A Close Reading of Representation, Knowledge and Action in Market Research

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

17 Citeringar (Scopus)

Sökresultat