Actor engagement as a microfoundation for value co-creation

Kaj Storbacka*, Roderick J. Brodie, Tilo Böhmann, Paul P. Maglio, Suvi Nenonen

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

538 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Actor engagement as a microfoundation for value co-creation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Computer Science

Psychology