Adding services to product-based portfolios: An exploration of the implications for the sales function

Daniel Kindström, Christian Kowalkowski, Thomas Alejandro

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

38 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Adding services to product-based portfolios: An exploration of the implications for the sales function”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Computer Science

Social Sciences