Addressing dual embeddedness: The roles of absorptive capacity and appropriability mechanisms in subsidiary performance

Javier Cenamor, Vinit Parida, Pejvak Oghazi, Ossi Pesämaa, Joakim Wincent

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

34 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Addressing dual embeddedness: The roles of absorptive capacity and appropriability mechanisms in subsidiary performance”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences