Addressing the endogeneity dilemma in operations management research: Theoretical, empirical, and pragmatic considerations

Mikko Ketokivi, Cameron N. McIntosh

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

121 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Addressing the endogeneity dilemma in operations management research: Theoretical, empirical, and pragmatic considerations”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Ingenjörs- och materialvetenskap