Adoption of digital sales force automation tools in supply chain: Customers' acceptance of sales configurators

Tommi Mahlamäki*, Kaj Storbacka, Samuli Pylkkönen, Mika Ojala

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

41 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Adoption of digital sales force automation tools in supply chain: Customers' acceptance of sales configurators”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Economics, Econometrics and Finance

Computer Science