Advanced Technology And End-Time In Organizations: A Doomsday For Collaborative Creativity

Sirkka L. Jarvenpaa, Liisa Välikangas

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

11 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Advanced Technology And End-Time In Organizations: A Doomsday For Collaborative Creativity”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Computer Science