Advances in theory and their empirical application in humanitarian supply chain management research

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Advances in theory and their empirical application in humanitarian supply chain management research”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi