Airline Travelers' Causal Attribution of Service Failure and Its Impact on Trust and Loyalty Formation: The Moderating Role of Corporate Social Responsibility

Davoud Nikbin, Sunghyup Sean Hyun, Mohammad Iranmanesh, Amin Maghsoudi, Chul Jeong

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

39 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Airline Travelers' Causal Attribution of Service Failure and Its Impact on Trust and Loyalty Formation: The Moderating Role of Corporate Social Responsibility”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Samhällsvetenskap

Mark- och miljövetenskap